Conţinutul site-ului Aluminiu Concept este protejat de Copyright.
Toate textele, pozele, graficele şi alte elemente sunt proprietatea societatii Aluminiu Concept srl.


Site-ul Aluminiu Concept nu poate fi modificat, copiat, distribuit, transmis şi nici reprodus pe căi electronice, magnetice sau optice, în totalitate sau în parte, fără un acord prealabil primit în scris din partea societatii Aluminiu Concept srl. Utilizatorii site-ului Aluminiu Concept se vor abţine de la orice acţiune care ar facilita imitarea site-ului, construirea machetării sau reprezentarea produselor individuale de către aceştia sau de către alte persoane, sub sancţiunile prevăzute de prevederile legale în vigoare.


Din considerente de tehnică a calculatorului, este posibil să existe o variaţie a culorilor între reprezentarea de pe site-ul Aluminiu Concept şi/sau produsul original.


Aluminiu Concept srl îşi rezervă dreptul de a schimba materiile prime care intra în compoziţia produselor, acest lucru putând conduce la variaţii prezentate pe site. Pentru o informare exactă asupra tuturor produselor dorite, vă rugăm să contactaţi consultanţii comerciali legali ai societatii Aluminiu Concept.


Aluminiu Concept îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile şi/sau aspectul produselor partial sau in totalitate, fara preaviz.